Finansmarknadsmeldinga 2010

Meld. St. 21 (2010-2011), Innst. 439 S (2010-2011)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 10.06.2011 Innst. 439 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet regjeringens orientering om finansmarkedet 2010. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.2011

   Behandla i Stortinget: 16.06.2011