Representantforslag om Preikestolen nasjonalpark

Dokument 8:86 S (2010-2011), Innst. 263 S (2010-2011)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 29.03.2011 Innst. 263 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om å be regjeringen sette i gang et arbeid med mål om å etablere Preikestolen nasjonalpark. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.03.2011

   Behandla i Stortinget: 05.04.2011