Representantforslag om en ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen

Dokument 8:123 S (2010-2011), Innst. 341 S (2010-2011)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Elisabeth Vik Aspaker, Henning Warloe, Lars Myraune, Svein Harberg Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 19.05.2011 Innst. 341 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Høyre om ny nasjonal strategi for IKT i opplæringen. Forslaget fikk ikke tilslutning og ble vedlagt møteprotokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.2011

   Behandla i Stortinget: 23.05.2011