Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Pål Atle Skjervengen om opphevelse av den norske målsettingen om stabilisering av CO2-utslipp og prinsipper for internasjonale klima-avtaler, herunder en vurdering av en tilpasningsstrategi i tillegg til preventive tiltak

Dokument nr. 8:4, innst. S. nr. 128 for 1991-92

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Carl I. Hagen, Pål Atle Skjervengen Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 31.03.1992 Innst. S. nr. 128 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 31.03.1992

   Behandla i Stortinget: 09.04.1992