Endringer i lønnsgarantiordningen mm

Ot.prp. nr. 27, innst. O. nr. 44, besl. O. nr. 69 for 1991-92

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Lovforslag frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 12.03.1992 Innst. O. nr. 44 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.03.1992

   Behandla i Odelstinget: 31.03.1992

   Behandla i Lagtinget: 09.04.1992