Redegjørelse av justisministeren og forsvarsministeren om angrepene 22. juli 2011

Innst. 207 S (2011-2012)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli Tilråding levert 01.03.2012 Innst. 207 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i dag debattert den enstemmige innstillingen fra Den særskilte komité om redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren holdt i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.03.2012

   Behandla i Stortinget: 08.03.2012