samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen om fornybare kilder

Prop. 4 S (2011-2012), Innst. 98 S (2011-2012)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 05.12.2011 Innst. 98 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet).

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2011

   Behandla i Stortinget: 12.12.2011