Representantforslag om endringer i den statlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner

Dokument 8:125 S (2011-2012), Innst. 77 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Karin S. Woldseth, Peter N. Myhre, Tone Liljeroth Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 21.11.2012 Innst. 77 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter N. Myhre, Karin Woldseth og Tone Liljeroth fra Fremskrittspartiet om endringer i den offentlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.11.2012

   Behandla i Stortinget: 17.12.2012