Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malta

Prop. 137 S (2011-2012), Innst. 35 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 25.10.2012 Innst. 35 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig samtykket til om å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malta.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 25.10.2012

   Behandla i Stortinget: 15.11.2012