Beretning fra Riksrevisjonen om kontrollen med forvaltningen i 1988 av statens interesser i: Norges Bank, Norges Kommunalbank

Innst. S. nr. 88 for 1990-91

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontrollkomiteen Tilråding levert 13.02.1991 Innst. S. nr. 88 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.02.1991

   Behandla i Stortinget: 21.02.1991