Representantforslag om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anne Karin Olli, Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Henning Warloe, Svein Harberg Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 17.01.2013 Innst. 174 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter for Høyre om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud. Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre støttet forslaget, men det fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.01.2013

   Behandla i Stortinget: 05.02.2013