Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen

Prop. 1 LS (2012-2013), Innst. 4 L (2012-2013), Lovvedtak 6-13 (2012-2013)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 20.11.2012 Innst. 4 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2013 vedtatt skatte- og avgiftslovendringer i tråd med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2012

   Behandla andre gang i Stortinget 04.12.2012