EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU

Meld. St. 5 (2012-2013), Innst. 227 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 06.03.2013 Innst. 227 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har debattert den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen om EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. Innstillingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.03.2013

   Behandla i Stortinget: 09.04.2013