Representantforslag om endring i § 3 lov om motorferdsel i utmark (lokal forvaltning av snøscootertraseer)

Dokument 8:11 L (2012-2013), Innst. 236 L (2012-2013)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Bård Hoksrud, Kenneth Svendsen, Oskar J. Grimstad, Øyvind Korsberg, Per-Willy Amundsen, Robert Eriksson, Tord Lien Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 13.03.2013 Innst. 236 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.03.2013

   Behandla første gang i Stortinget: 21.03.2013