Representantforslag om utbygging av nytt digitalt nødnett

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Borghild Tenden, Bård Hoksrud, Ingjerd Schou, Knut Arild Hareide Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H), (FrP), (KrF), (V) Tilråding levert 05.02.2013 Innst. 183 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har med bakgrunn i forslag fra Frp, H og KrF drøftet forslag om at regjeringen i inneværende sesjon legger fram en melding om status og framdrift av utbyggingen av Nødnett. Forslaget ble ikke vedtatt av Stortingets flertall; med stemmene fra Ap, SV og Sp.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.02.2013

   Behandla i Stortinget: 12.02.2013