Representantforslag om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholdning drikke m.v.

Dokument 8:32 L (2012-2013), Innst. 252 L (2012-2013)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Ib Thomsen, Kari Kjønaas Kjos, Øyvind Korsberg, Solveig Horne Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 21.03.2013 Innst. 252 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstrepatrti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti forkastet forslag fra Fremskrittspartiet om endring av alkoholloven som ville betydd utvidet åpningstid for Vinmonoplet. Høyre støttet forslag som ville bety at Vinmonopolet kunne være åpent også dagen før høytidsdager og på valgdagen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.03.2013

   Behandla første gang i Stortinget: 23.04.2013