Representantforslag om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Erna Solberg, Michael Tetzschner, Svein Flåtten, Torgeir Dahl Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 07.05.2013 Innst. 285 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Høyre om nye ideer og bedre løsninger for anskaffelser i offentlig sektor. Forslaget fikk ikke tilslutning og Stortingets flertall,bestående av representantene fra Ap, Sv og Sp, har besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.05.2013

   Behandla i Stortinget: 28.05.2013