Framlegg frå stortingsrepresentantane Marie Lovise Widnes og Reidar Johansen om auke av fiskarpensjonane

Dokument nr. 8:27, innst. S. nr. 184 for 1990-91

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Marie Lovise Widnes, Reidar Johansen Saka er behandla i forbruker- og administrasjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for sjøfarts- og fiskerikomiteen til uttalelse) Tilråding levert 05.06.1991 Innst. S. nr. 184 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.1991

   Behandla i Stortinget: 11.06.1991