Forslag fra stortingsrepresentantene Lodve Solholm og Pål Atle Skjervengen om å be Regjeringen legge frem en plan for reduksjon av importavgiften på biler

Dokument nr. 8:50, innst. S. nr. 240 for 1990-91

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Lodve Solholm, Pål Atle Skjervengen Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 17.06.1991 Innst. S. nr. 240 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.06.1991

   Behandla i Stortinget: 20.06.1991