Representantforslag om en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo i 2022

Dokument 8:50 S (2012-2013), Innst. 336 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ib Thomsen, Øyvind Korsberg, Solveig Horne, Siv Jensen Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 23.05.2013 Innst. 336 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om å avholde en nasjonal folkeavstemning om å arrangere OL i Oslo 2022. Forslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.05.2013

   Behandla i Stortinget: 06.06.2013