Representantforslag om å løfte lærerens stilling i grunn- og videregående skole

Dokument 8:55 S (2012-2013), Innst. 320 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Dagrun Eriksen, Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Tilråding levert 14.05.2013 Innst. 320 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget realitetsbehandlet et representantforslag om lærerens stilling i forbindelse med behandlingen av Meld. 20 S (2012-2013) - På rett vei.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.05.2013

   Behandla i Stortinget: 14.06.2013