Representantforslag om en konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane

Dokument 8:60 S (2012-2013), Innst. 353 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Sortevik, Åge Starheim, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Kenneth Svendsen, Øyvind Korsberg Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 28.05.2013 Innst. 353 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra FrP drøftet forslag om konsekvensutredning av kystriksveiene i Finnmark, Troms, Nordland og Sogn og Fjordane Stortingets, flertall, alle unntatt FrP, viste til behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2013, og saken ble vedtatt lagt ved protokollen,

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2013

   Behandla i Stortinget: 18.06.2013