Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1990

St.meld. nr. 41, innst. S. nr. 170 for 1990-91

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Landbruksdepartementet Saka er behandla i landbrukskomiteen Tilråding levert 29.05.1991 Innst. S. nr. 170 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.05.1991

   Behandla i Stortinget: 13.06.1991