Representantforslag om tiltak som fremmer reell kjønnslikestilling i Norge

Dokument 8:69 S (2012-2013), Innst. 496 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V)
utkast til innstilling er forelagt for arbeids- og sosialkomiteen, justiskomiteen og kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 13.06.2013 Innst. 496 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet representantforslag som inneholdet en rekke forslag vedrørende likestilling. Forslagene gjaldt områder som kjønnsdelt arbeidsmarked og utdanningsvalg, likestilling i akademia, offentlig og privat sektor, deltidsarbeid, likestilt foreldreskap, vold i nære reasjoner m.v. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet besluttet at forslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2013

   Behandla i Stortinget: 19.06.2013