Endringer i de faste komiteers sammensetning

Innberetning 5 (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla