Humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt de store sjøer i Afrika

Prop. 191 S (2012-2013), kap. 163, Innst. 43 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 02.12.2013 Innst. 43 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2013

   Behandla i Stortinget: 09.12.2013