Statlig overtagelse av Tinglysingsdata a.s.

St.prp. nr. 70, innst. S. nr. 205 for 1990-91

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 10.06.1991 Innst. S. nr. 205 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.1991

   Behandla i Stortinget: 13.06.1991