Representantforslag om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning

Dokument 8:2 S (2013-2014), Innst. 110 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Karin Andersen, Snorre Serigstad Valen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag (SV) Tilråding levert 28.01.2014 Innst. 110 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og noen fra Senterpartiet forkastet et forslag fra Sosialistisk Venstreparti om at leger ikke skal kunne reservere seg mot å henvise til abort, prevensjon eller assistert befruktning.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.01.2014

   Behandla i Stortinget: 27.02.2014