Valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 15.11.2013 Innst. 31 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.11.2013

   Behandla i Stortinget: 19.11.2013