Tilleggsbevilgning til dagpenger og stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn, kap. 2541

St.prp. nr. 18, innst. S. nr. 29 for 1989-90

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 14.11.1989 Innst. S. nr. 29 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.11.1989

   Behandla i Stortinget: 23.11.1989