Havner og infrastruktur for sjøtransport

St.meld. nr. 46 (1996-97), Innst. S. nr. 254 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Fiskeridepartementet Saka er behandla i samferdselskomiteen Tilråding levert 06.06.1997 Innst. S. nr. 254 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.1997

   Behandla i Stortinget: 17.06.1997