Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll

Dokument 3:7 (2013-2014), Innst. 101 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 04.12.2014 Innst. 101 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2014

   Behandla i Stortinget: 15.12.2014