Endringer på statsbudsjettet for 1996

St.prp. nr. 10 (1996-97), Innst. S. nr. 52 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Administrasjonsdepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 28.11.1996 Innst. S. nr. 52 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.1996

   Behandla i Stortinget: 10.12.1996