Endringer under Kommunal- og arbeidsdepartementets budsjett for 1989

St.prp. nr. 42, innst. S. nr. 67 for 1989-90

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 12.12.1989 Innst. S. nr. 67 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.12.1989

   Behandla i Stortinget: 18.12.1989