Endringar på statsbudsjettet for 1989 under kapittel administrert av Departementet for utviklingshjelp, Utanriksdepartementet og Justisdepartementet

St.prp. nr. 43, innst. S. nr. 61 for 1989-90

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet, bistandssaker Saka er behandla i utenriks- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 08.12.1989 Innst. S. nr. 61 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.1989

   Behandla i Stortinget: 14.12.1989