Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. 306 S (2013-2014)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 13.06.2014 Innst. 306 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har gjenvalgt Eldbjørg Løwer og Theo Koritzinsky som medlemmer av EOS-utvlaget, mens Inger Marie Sunde ble valgt som nytt medlem. Funksjonstiden for alle tre er 1. juli 2014 - 30. juni 2019. Eldbjørg Løwer ble gjenvalgt som leder for den samme perioden.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2014

   Behandla i Stortinget: 19.06.2014