Representantforslag om å sikre fylkeskommunene mulighet til å stille miljøkrav til drosjenæringen

Dokument 8:94 S (2013-2014), Innst. 72 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Abid Q. Raja, Heikki Eidsvoll Holmås Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV, (V) Tilråding levert 02.12.2014 Innst. 72 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra V og SV vedtatt å be regjeringen sikre fylkeskommunene mulighet til å sette vilkår om null- og lavutslippssaker for nye drosjer gjennom § 11 i yrkestrafikklova,

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.12.2014

   Behandla i Stortinget: 16.12.2014