Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1989

St.prp. nr. 50, innst. S. nr. 77 for 1989-90

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 16.12.1989 Innst. S. nr. 77 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.12.1989

   Behandla i Stortinget: 20.12.1989