Kredittilsynets, Norges Banks og Finansdepartementets behandling av Sparebanken Nord-Norge i 1989

St.meld. nr. 24, innst. S. nr. 90 for 1989-90

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 06.02.1990 Innst. S. nr. 90 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.02.1990

   Behandla i Stortinget: 15.02.1990