Norsk sameråds virksomhet i 1988

St.meld. nr. 25, innst. S. nr. 100 for 1989-90

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og arbeidsdepartementet Saka er behandla i kommunal- og miljøvernkomiteen Tilråding levert 22.02.1990 Innst. S. nr. 100 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.02.1990

   Behandla i Stortinget: 08.03.1990