Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "telematikkprogrammet for godstrafikk"

Prop. 133 S (2013-2014), Innst. 36 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Tilråding levert 11.11.2014 Innst. 36 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har samtykket i beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen forordning om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til telematikkprogrammer for godstrafikk. Formålet er å legge til rette for enklere infomasjonsutveksling innen godstransport på det transeuropeiske jernbanenettet, og skal bidra til å styrke konkurranseevnen til godstransport på dette jernbanenettet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.11.2014

   Behandla i Stortinget: 18.11.2014