Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kunnskapsdepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 27.01.2015 Innst. 137 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet en stortingsmelding om langtidsplan for forskning 2015-2014, og en investeringsplan for bygg vedtatt i den sammenheng.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.01.2015

   Behandla i Stortinget: 03.02.2015