Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til justiskomiteen)

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 6 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 05.12.2014 Innst. 6 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2015 for de budsjettkapitler som hører under justis- og beredskapsdepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler og kriminalomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2014

   Behandla i Stortinget: 12.12.2014