Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 20.11.2014 Innst. 2 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2015. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet fremforhandlet en avtale om budsjettet med Kristelig Folkeparti og Venstre, som sikret flertall for regjeringens forslag med noen endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2014

   Behandla i Stortinget: 01.12.2014