Meddelelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal i Stortingets møte 5. november 2014 om at hun trekker tilbake forslag fra Hadia Tajik, Tove Karoline Knutsen og seg selv om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker

Innst. 53 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 18.11.2014 Innst. 53 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 18.11.2014

   Behandla i Stortinget: 12.12.2014