Representantforslag om å innføre krav om innholdsmerking av alkoholholdig drikk

Dokument 8:29 S (2014-2015), Innst. 164 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Gerd Eli Berge, Kjersti Toppe Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 10.02.2015 Innst. 164 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen utrede konsekvenser for EØS-avtalen, småskalaprodusenter og nasjonal alkohol- og næringsmiddellovgivning ved innføring av krav om merking av alkoholholdig drikk. Vedtaket ble støttet av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.02.2015

   Behandla i Stortinget: 17.02.2015