Endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet

Prop. 31 S (2014-2015), unntatt kap. 310, 340, 342 og 3340, Innst. 87 S (2014-2015)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kulturdepartementet Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Tilråding levert 03.12.2014 Innst. 87 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2014 under Kulturdepartementet..

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2014

   Behandla i Stortinget: 10.12.2014