Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 (Saldering)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 28.11.2014 Innst. 2 S Tillegg 1 (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.2014

   Behandla i Stortinget: 01.12.2014