Røynsler med lova om helsetenesta i kommunane

St.meld. nr. 36, innst. S. nr. 219 for 1989-90

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Sosial- og helsedepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 01.06.1990 Innst. S. nr. 219 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.06.1990

   Behandla i Stortinget: 07.06.1990