Representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Rasmus Hansson Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 28.05.2015 Innst. 291 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Det vises til omtale av behandlingen av stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond for 2014.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2015

   Behandla i Stortinget: 05.06.2015